ensv

Välkommen till Paintpart AB

Paintpart är visserligen den yngsta av Sveriges tapetproducenter, men har ändå genom lång erfarenhet en betryggande kompetens inom området. Vi är dock inte någon traditionell tapetfabrik. Det som skiljer oss från en sådan, är att vi inte själva äger några tryckmaskiner.

Vi har i stället valt att köpa den produktionstid vi behöver av befintliga fabriker men i övrigt gör
vi allt själva. Vi tar fram mönster, köper in tryckvalsar, färgsätter kollektionerna, tar fram produktbilder, lägger ihop kartan och så vidare, precis som vilken annan tapetfabrikant som helst.